Shopee

แอปฝึกภาษาจีน

เปลี่ยนมือถือให้เป็นห้องเรียนด้วย 6 แอปฝึกภาษาจีนเบื้องต้นด้วยตัวเอง

             Babbel Magazine ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 10 อันดับภาษาที่มีการใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก ในยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน โดยอันดับ 1 นั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีจำนวนผู้ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1.121 พันล้านคน แต่ที่น่าตกใจคืออันดับ 2 ได้แก่ ภาษาจีน ที่มีจำนวนผู้ใช้ภาษาจีนมากถึง 1.107 พันล้านคน ห่างจากอันดับหนึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และตามสถิติมีจำนวนผู้ใช้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันโลกและไม่กลายเป็นผู้ตกเทรนด์ภาษา วันนี้เราจึงมาแนะนำ 6 แอปพลิเคชันที่ใช้ฝึกภาษาจีนเบื้องต้นด้วยตนเอง ที่ให้คุณดาวน์โหลดลงสมาร์ทโฟนคู่ใจของคุณได้ฟรี สามารถเปลี่ยนมือถือให้เป็นห้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Hello Chinese – Learn Chinese              Read More